Офіційний сайт Гуляйпільської районноі державної адміністраціі

Розділи

Календар

« Квітень 2021 »
Пн   5 12 19 26
Вт   6 13 20 27
Ср   7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24  
Нд 4 11 18 25  

Пошук

Оголошення

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Правові підстави проведення конкурсу: передбачені п. 20 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 16 Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я», рішеннями Гуляйпільської районної ради від 21.08.2019 №8 «Про затвердження Порядку призначення за конкурсом керівника комунального закладу охорони здоров’я, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Гуляйпільського району», від 26.11.2019 № 6 « Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, розпорядження голови Гуляйпільської районної ради від 23.12.2019 №84 «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ».
Найменування підприємства: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ.
Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства: 70202, Україна, Запорізька область, м. Гуляйполе, вул. Соборна,107б.
Основні напрямки діяльності: забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.
Статут, структура підприємства, кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності підприємства – додаються відповідними додатками до цього оголошення.
Документи для участі у конкурсі приймаються 29 календарних днів після дати оприлюднення оголошення 26.12.2019р. Кінцевий термін прийняття документів 24.01.2020р. до 17.00.
Документи приймаються за адресою: вул. Шевченко, буд. 15, каб. №2 (другий поверх будівлі Гуляйпільської районної ради), м. Гуляйполе Запорізької області, поштовий індекс 70202.
Довідки за телефоном: (06145) 41793 та електронною поштою: gulrrada@gul.gov.ua
Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:
- письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;
- копію паспорта громадянина України;
- резюме у довільній формі;
- автобіографію;
- копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу (установи) охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
- згоду на обробку персональних даних;
- конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 аркушів друкованого тексту в паперовій та електронній формах;
- довідку МВС про відсутність судимості;
- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладах охорони здоров’я за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України;
- попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за встановленою формою;
- заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів за встановленою формою;
- підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).
Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.
Вимоги до претендента: єдині кваліфікаційні вимоги для керівників закладів охорони здоров’я затверджені наказом МОЗ України від 29.03.2002 №117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників», ВИПУСК 78 «Охорона здоров’я» зі змінами, який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України:
вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань "Управління та адміністрування" або "Публічне управління та адміністрування", або "Право", або "Соціальні та поведінкові науки", або "Гуманітарні науки", або "Охорона здоров'я" та спеціалізацією "Організація і управління охороною здоров'я".
Стаж роботи на керівних посадах: для закладів районного рівня - 5 років. Повинен знати: Конституцію України, закони України, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.
Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу охорони здоров’я на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:
- план реформування (розвитку) закладу охорони здоров’я протягом одного року;
- заходи з виконання завдань закладу охорони здоров’я і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу охорони здоров’я;
- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу охорони здоров’я.

Умови оплати праці директора підприємства із зазначенням істотних умов контракту:
Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток керівника визначаються за згодою сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.
За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:
посадового окладу згідно чинного законодавства і фактично відпрацьованого часу;
премії, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат, передбачених законодавством. Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з органом управління майном.
Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю згідно із законодавством.
Преміювання керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу управління майном у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам підприємства, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.
У разі неналежного виконання умов цього контракту розмір надбавок, доплат і матеріальної допомоги зменшується або вони не виплачуються.
Дата і місце проведення конкурсу:
Проведення конкурсу розпочинається з 27.01.2020 року, строк проведення конкурсу становить не більш як 30 календарних днів – до 25.02.2020 року включно. Про час проведення конкурсу учасників буде повідомлено додатково.
Місце проведення конкурсу за адресою: вул. Шевченко, буд. 15, каб. №4 (другий поверх будівлі Гуляйпільської районної ради), м. Гуляйполе Запорізької області, поштовий індекс 70202.

Структура ЦРЛ.doc

Кошторис ЦРЛ.PDF

Протокол1.PDF

Розпорядження_склад_комісії_ЦРЛ.pdf

СТАТУТ_КНП_Гуляйпильська ЦРЛ_2019.doc

Четвер, 26 Грудня 2019 13:52 | Переглядів: 576

Новини структурних підрозділів

Корисні посилання