Офіційний сайт Гуляйпільської районноі державної адміністраціі

Розділи

Календар

« Січень 2021 »
Пн   4 11 18 25
Вт   5 12 19 26
Ср   6 13 20 27
Чт   7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Нд 3 10 17 24 31

Пошук

Новини

ІНФОРМАЦІЯ про оголошення проведення конкурсу на заняття вакантної посади головного лікаря

ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення проведення конкурсу на заняття вакантної посади головного лікаря КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Правові підстави проведення конкурсу: передбачені п.20 ч.1 ст.43, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.16 Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я», постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про порядок проведення конкурсу на заняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішенням Гуляйпільської районної ради від 22.02.2018 року №22 «Про проведення конкурсу на заняття вакантної посади головного лікаря КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ», рішенням Гуляйпільської районної ради від 16.03.2018 року №4 «Про утворення тимчасової конкурсної комісії для проведення конкурсу на заняття вакантної посади головного лікаря КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ».

Найменування установи: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ГУЛЯЙПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ГУЛЯЙПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ.

Юридичне та фактичне місцезнаходження установи: 70202, Україна, Запорізька область, м. Гуляйполе, вул. Соборна, 105.

Основні напрямки діяльності установи: лікарня є лікувально – профілактичною установою, яка створена з метою здійснення функцій і повноважень щодо реалізації на території Гуляйпільського району державної політики в галузі охорони здоров’я, впровадження господарської діяльності з медичної практики, організації медичної допомоги населенню.

Статут, структура установи, а також кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності установи – додаються відповідними додатками до цього інформаційного оголошення.

Документи для участі у конкурсі приймаються на протязі 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення. Кінцевий термін прийняття документів 19.04.2018 року до 17.00.

Документи приймаються за адресою: вул. Шевченко, буд. 15, каб. №2 (другий поверх будівлі Гуляйпільської районної ради), м. Гуляйполе, Запорізької області, поштовий індекс 70202.

Довідки за телефоном: (06145) 4 17 93, та електронною поштою: guIrrada@guI.gov.ua

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

 1. копію паспорта громадянина України;
 2. письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1, постанови КМУ від 27.12.2017 року № 1094 «Про порядок проведення конкурсу на заняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»;
 3. резюме у довільній формі;
 4. автобіографію;
 5. копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 6. згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2, постанови КМУ від 27.12.2017 року № 1094 «Про порядок проведення конкурсу на заняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»;
 7. конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
 8. довідку МВС про відсутність судимості;
 9. медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
 10. попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3, постанови КМУ від 27.12.2017 року № 1094 «Про порядок проведення конкурсу на заняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»;
 11. заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4, постанови КМУ від 27.12.2017 року № 1094 «Про порядок проведення конкурсу на заняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»;
 12. підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента: Єдині кваліфікаційні вимоги для керівників закладів охорони здоров’я (головних лікарів, директорів) затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 "Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників", ВИПУСК 78 «Охорона здоров'я» (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", післядипломна спеціалізація за фахом "Організація і управління охороною здоров'я". Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом "Організація управління охороною здоров'я". Стаж роботи за лікарською спеціальністю для головного лікаря центральної районної лікарень - не менше 7 років, та за фахом "Організація управління охороною здоров'я" - не менше 5 років. Стажування в органах управління вищого рівня.

Повинен знати: Конституцію України ( 254к/96-ВР ); акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінет Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я; основи медичного і трудового права; концепцію розвитку охорони здоров'я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров'я; практику застосування законодавства у межах своєї компетенції; основи державного управління; практику застосування чинного законодавства; основи організації роботи та технологію процесу управління; економічні основи управління охороною здоров'я, демографічну ситуацію в регіоні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

Конкурсні пропозиції: Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу на п’ять років, в якому передбачаються:

 • план реформування закладу протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника установи із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці та тривалість основної і додаткових відпусток Керівника визначаються за згодою Сторін та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

 • посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;
 • підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);
 • надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);
 • доплат (за науковий ступінь тощо);
 • премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу.

Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом управління майном; допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки; матеріальної допомоги у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання.

Дата і місце проведення конкурсу:

Проведення конкурсу розпочинається з 25.04.2018 року, строк проведення конкурсу становить 30 календарних днів - до 24.05.2018 року включно. Про час проведення конкурсу учасників буде повідомлено додатково.

Місце проведення конкурсу за адресою: вул. Шевченко, буд. 15, каб. №4 (другий поверх будівлі Гуляйпільської районної ради), м. Гуляйполе, Запорізької області, поштовий індекс 70202.

Рішення_4.pdf

Протокол_1-min.pdf

Статут-min.pdf

Структура-min.pdf

Штатний розпис-min.pdf

Баланс на 01.01.2018.pdf

Понеділок, 19 Березня 2018 14:12 | Переглядів: 453

Новини структурних підрозділів

Корисні посилання