Офіційний сайт Гуляйпільської районноі державної адміністраціі

Розділи

Календар

« Листопад 2019 »
Пн   4 11 18 25
Вт   5 12 19 26
Ср   6 13 20 27
Чт   7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Нд 3 10 17 24  

Пошук

Новини

АНКЕТНЕ ОПИТУВАННЯ ЩОДО РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ!

Шановні представники громад, органів місцевого самоврядування та державного управління, підприємницької діяльності та соціальної сфери, активні мешканці Гуляйпільського району!

У рамках роботи над проектом Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року та Плану заходів на 2021-2023 роки з її реалізації, з метою визначення проекту структури стратегічних цілей та бачення розвитку Запорізької області, розпочато анкетне опитування щодо основних проблем та стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку регіону на середньострокову перспективу!

Всіх бажаючих просимо взяти участь у опитуванні та висловити власну точку зору щодо основних проблем та стратегічних пріоритетів соціально-економічного розвитку Запорізької області. Ваші відповіді є дуже важливими і допоможуть визначити стратегічні та оперативні цілі розвитку Запорізької області, сформувати перелік завдань щодо їх реалізації!

Заповнені анкети надати до відділу економічного розвитку, торгівлі та з питань житлово-комунального господарства Гуляйпільської райдержадміністрації до 14.08.2019 року (м. Гуляйполе, вул. Н.Махна, 50, І поверх, кабінети № 4 та № 8, телефон для довідок: 4-17-26).

АНКЕТА
з питань розробки проєкту Стратегії-2027

Шановні представники громад, органів місцевого самоврядування та
державного управління, громадських організацій, бізнес-асоціацій, активні
мешканці Запорізької області!
В області триває розробка проєкту Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на період до 2027 року. Просимо Вас взяти участь у опитуванні та висловити власну точку зору щодо основних проблем та стратегічних пріоритетів соціальноекономічного розвитку регіону на середньострокову перспективу. Ваші відповіді є дуже важливими і допоможуть визначити стратегічні та оперативні цілі розвитку області, сформувати перелік завдань щодо їх реалізації!

Вдячні за участь в опитуванні!

1.Які проблеми, на Вашу думку, є найбільш актуальними для Запорізької області. Відзначте не більше п’яти проблем.

 Недоступність/ низька якість медичного обслуговування
 Недоступність/ низька якість освітніх послуг
 Недостатній рівень забезпечення спортивною інфраструктурою
 Забезпечення населення якісною питною водою
 Екологічні проблеми, зумовлені концентрацією в регіоні еколого-небезпечних видів економічної діяльності
 Критичний рівень нагромадження промислових, побутових, спеціальних відходів
 Низький рівень екологічної свідомості представників бізнесу та населення області
 Низька активність мешканців у вирішенні питань розвитку громад
 Наявність загроз для мешканців, пов’язаних з наближеністю до зони військових дій в межах частини Донецької та Луганської областей, погіршенням криміногенної ситуації
 Дискримінація осіб за статтю, віком, належністю до етнічних меншин, обмеженістю фізичних можливостей тощо
 Низька якість підприємницького середовища в регіоні ( в т.ч. складність одержання дозволів на будівництво, оформлення земельної ділянки, створення підприємства тощо)
 Низький рівень розвитку інституцій підтримки малого та середнього бізнесу
 Низький рівень бізнес-ініціативи та демотивованість населення до підприємництва
 Низькі темпи модернізації промислових підприємств
 Високий рівень енерго-, ресурсо- та водоємності промислового виробництва
 Обмежені можливості зайнятості мешканців в межах області
 Тіньова (неофіційна) зайнятість населення
 Поганий стан транспортної інфраструктури
 Інші:__________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

2. Що, на Вашу думку, вирізняє Запорізьку область з-поміж інших регіонів України? Оберіть один варіант.

 Наявність висококваліфікованої робочої сили та спеціалізованого дослідницького середовища в металургії, машинобудуванні, агропромисловій сфері
 Наявність потужних промислових підприємств
 Лідерство за енергогенеруючими потужностями. Диверсифікована енергетична інфраструктура
 Історико-культурна спадщина
 Туристично-рекреаційний потенціал
 Розвинуте сільськогосподарське виробництво
 Інше__________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

3. Які напрямки економічної діяльності Ви вважаєте найбільш перспективними для Запорізької області? Відзначте п’ять найбільш перспективних.

 Металургійне виробництво
 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування
 Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої апаратури
 Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв
 Виробництво машин і устаткування для сільського господарства
 Виробництво харчових продуктів
 Текстильна промисловість
 Вирощування пшениці, соняшника
 Вирощування плодово-ягідних та нішевих сільськогосподарських культур
 Постачання електроенергії
 Рекреаційно-туристична діяльність
 Фінансова та страхова діяльність
 Інше_________________________________________________________________

4. Які з наведених пріоритетів просторового розвитку регіону та подолання депресивності окремих територій Ви підтримуєте? (дайте відповідь по кожному рядку)

Цілком підтримую Частково підтримую Не підтримую Важко відповісти
Стимулювання ділової активності в малих містах та сільських поселеннях
Стимулювання реалізації у територіальних громадах проектів з енергозбереження, поводження з відходами, екологоорієнтованого виробництва
Інвентаризація та капіталізація ресурсів територіальних громад
Підтримка підприємств місцевої промисловост
Впровадження технологій ресурсоефективного і чистого вирощування с/г продукції
Впровадження європейських практик організації виробництва, зберігання та збуту продукції (кооперація в аграрному секторі, сімейне фермерство, …)
Поліпшення стану дорожньо-транспортної інфраструктури та транспортного сполучення у периферійних територіях
Створення елементів інформаційно-комунікаційної (розбудова в сільській місцевості широкосмугового мобільного та інтернет зв’язку) та інноваційної (хаби, інформаційно-інноваційні центри) інфраструктури розвитку громад
Підвищення ефективності просторового планування в регіоні (створення містобудівного кадастру на основі сучасних геоінформаційних технологій, забезпечення області та адміністративно-територіальних одиниць сучасною містобудівною документацією)
Ваш варіант

Особиста інформація:
Місце проживання (вкажіть назву населеного пункту):___________________________ Ваша сфера зайнятості:
 органи влади та місцевого самоврядування
 бізнес-структури та підприємницька діяльність
 громадська діяльність
 соціальна сфера (працівники освіти, науки, охорони здоров’я, культури…)
 інше
Ваш вік (вкажіть): __________________
Стать:  Чоловік  Жінка

Понеділок, 12 Серпня 2019 09:22 | Переглядів: 65

Новини структурних підрозділів