Офіційний сайт Гуляйпільської районноі державної адміністраціі

Розділи

Календар

« Листопад 2019 »
Пн   4 11 18 25
Вт   5 12 19 26
Ср   6 13 20 27
Чт   7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Нд 3 10 17 24  

Пошук

Новини

Новели в законодавстві України. Популяризація офіційних видань Міністерства юстиції України: передплатна кампанія

Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області (далі - Управління) приділяється особлива увага висвітленню новин у законодавстві.
Останні новації законодавства постійно відображаються у статтях, презентаційних матеріалах та відеороликах, що готуються працівниками Управління, висвітлюються на власному офіційному Інтернет-сайті, офіційному Youtube-каналі Управління та відеостенді.
Крім того, інформація про новели в законодавстві презентується під час засідань «круглих» столів та зустрічей з колективами підприємств, установ, організацій, а також під час постійно діючих короткострокових семінарів «Чинне законодавство України: новації, зміни та практика застосування» для працівників юридичних служб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.
На сьогодні в Україні відбуваються масштабні зміни та приймається велика кількість нових законів та підзаконних актів.
Так, З 2 січня 2019 року у Конституційному Суді України розпочато експлуатацію «Системи електронного документообігу LS Docs» з метою запровадження сучасних технологій організації документообігу та автоматизації робочих процесів. Про це інформує відділ комунікацій Конституційного Суду України та правового моніторингу. Упродовж минулого року в КСУ було розроблено Технічні вимоги до системи електронного документообігу, осучаснено технічно-програмну платформу інформаційно-комунікаційних систем та переведено на єдине програмне середовище.
Відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 року № 851–ІV та задля забезпечення ефективної роботи з документами налаштовано функціонал реєстрації документів та їх проходження в Конституційному Суді України в електронній формі. Це реалізовано завдяки розробці бібліотеки документів відповідно до їх типів, а також модуля автоматичного розподілу звернень до Конституційного Суду України між суддями Суду. Крім того, проведено комплекс інших заходів задля належного функціонування системи електронного документообігу в Конституційному Суді України.
Національний банк України постановою від 28 січня 2019 року № 23 (набрала чинності з 31 січня 2019 року)привів у відповідність до законодавства низку питань стосовно порядку відкриття та ведення рахунків клієнтів банків.
Зокрема врегульовано порядок використання електронних підписів на електронних документах (у тому числі на електронних розрахункових документах).
Також скасовано норми щодо подання до банку картки зі зразками підписів фізичними особами-підприємцями, фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичними особами-нерезидентами – інвесторами.
Окрім того, банки зобов’язали надсилати повідомлення до органів державної виконавчої служби або приватних виконавців про відкриття/закриття рахунків фізичних осіб, інформація про яких внесена до Єдиного реєстру боржників і передбачено використання рахунку умовного зберігання (ескроу) під час здійснення операцій із купівлі-продажу нерухомості.
30 січня 2019 року Кабінет Міністрів України затвердив механізм внесення до Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання (ЄДР) інформації про ліцензії та дозвільні документи, що видаються відповідними органами влади.
Порядок внесення відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру до ЄДР забезпечує наявність в Реєстрі вичерпної інформації про суб’єктів господарювання та їхню діяльність, в тому числі про отримані ліцензії, документи дозвільного характеру, декларації.
«Затверджений Урядом Порядок дозволить інтегрувати в Єдиний державний реєстр інформацію з десятків реєстрів різних органів влади. Це значно спростить пошук інформації та відомостей про суб’єктів господарювання та їхню діяльність як для органів державної влади, наприклад при наданні адміністративних послуг, а також споживачам при укладанні з ними юридичних договорі», – зазначив Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.
Прийняття та імплементація Порядку є одним із завершальних етапів переведення ліцензійних та дозвільних процедур з паперової в електронну форму.
6 лютого 2019 року Уряд підтримав ініціативу Міністерства юстиції та вніс зміни до Порядку реалізації експериментального проекту визначення професійної компетентності осіб, які мають намір здійснювати функції державного реєстратора прав на нерухоме майно та/або державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 860.
Зміни, які передбачені цією постановою, передбачають уточнення кола осіб, на яких поширюється сфера дії експериментального проекту. Зокрема, мова йде про реєстраторів, які є відключені від реєстрів і зараз спливає термін цього відключення та кандидатів, які мають бажання здійснювати реєстраційну діяльність вперше. Таке тестування запроваджено з метою підвищення кваліфікації державних реєстраторів.
Нотаріуси, які паралельно здійснюють свою діяльність як реєстратори, і були по тим чи іншим причинам відключені від доступу до реєстрів, також мають пройти тестування після спливу строку такого відключення. При цьому наголошуємо, що у здійсненні саме нотаріальної діяльності нотаріуси не обмежені, і не потребують додатково підтверджувати свою кваліфікацію.
Зміни, передбачені постановою, жодним чином не стосуються осіб, які вже здійснюють реєстраційну діяльність, або мають намір бути призначеними на посаду державного нотаріуса чи розпочати приватну нотаріальну діяльність».
Так, експериментальний проект реалізується Міністерством юстиції з 01 січня 2019 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 860, та має на меті визначення рівня професійної кваліфікації осіб, які мають намір здійснювати діяльність у сфері державної реєстрації.
Іспит міститиме запитання щодо державної реєстрації речових прав, юридичних осіб, корпоративних прав, а також антикорупційного законодавства. Для того, щоб скласти іспит, потрібно дати правильну відповідь на 75 відсотків запитань.
Водночас Голова НПУ Володимир Марченко зазначив, що вимога отримувати ще один сертифікат порушує конституційне право нотаріусів на працю, а також суперечить законодавству про реєстрацію. Згідно з чинними Законами, до нотаріусів не можуть встановлюватися додаткові кваліфікаційні вимоги.
28 квітня 2019 року набув чинності Закон України «Про соціальні послуги», яким визначено основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику, подолання складних життєвих обставин та/або мінімізацію їх наслідків, особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2020 року.
Базовими є такі соціальні послуги: догляд вдома, денний догляд; підтримане проживання; соціальна адаптація; соціальна інтеграція та реінтеграція; надання притулку; екстрене (кризове) втручання; консультування; соціальний супровід; представництво інтересів; посередництво (медіація); соціальна профілактика; натуральна допомога; фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; переклад жестовою мовою; догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних; супровід під час інклюзивного навчання; інформування.
Дія цього Закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на території України, у тому числі на осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, і належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.
Законом визначено поняття «складні життєві обставини», до яких віднесено обставини, що негативно впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи, функціонування сім’ї, які особа/сім’я не може подолати самостійно, а також чинники, що можуть зумовити складні життєві обставини.
Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996».
Уряд затвердив нею нову редакцію Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації.
Відповідне рішення прийняте у зв’язку з потребою удосконалення механізму формування та організації діяльності громадських рад.
Нове рішення надає органам виконавчої влади можливість формувати склад громадської ради або через рейтингове електронне голосування, через рейтингове голосування під час установчих зборів.
Також посилюються експертні повноваження громадських рад – визначаються відповідні завдання і функції та встановлюються фахові критерії до інститутів громадянського суспільства та делегованих ними представників.
Рішенням Ради Нотаріальної палати України від 28 березня 2019 року визначено порядок делегування представників нотаріальної спільноти до участі у робочих та експертних групах, що створюються органами державної влади.
Порядок визначено з метою забезпечення представництва кожної області України, АРК, міст Києва та Севастополя у підготовці проектів нормативних актів з питань нотаріату та державної реєстрації, виваженого підходу до обрання представника від кожного регіону, попередження формальної участі нотаріусів у створюваних робочих групах, забезпечення попереднього обговорення НПУ та її відділеннями ініціатив щодо внесення змін до законодавства.
Участь в робочих та експертних групах окремих нотаріусів від свого імені, не делегованих в порядку, встановленому Рішенням Ради НПУ, не заборонена законом, однак не може вважатися представництвом усієї професійної спільноти нотаріусів України та такою, що враховує інтереси та забезпечує права усіх нотаріусів України.
20 березня 2019 року на засіданні Уряду прийнято постанову «Про затвердження Порядку формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі».
Зазначений нормативно-правовий акт спрямований на:
забезпечення утворення та функціонування Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі як автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи, призначеної для збирання, накопичення, зберігання, використання, поширення визначених Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» даних про випадки домашнього насильства та насильства за ознакою статі; розв’язання питань формування та ведення Реєстру, конфіденційності використання даних, доступу до інформації, що міститься у ньому; визначення повноважень держателя, адміністратора, реєстраторів та користувачів Реєстру.
Прийняття постанови зумовлене необхідністю забезпечення суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, своєчасного виявлення фактів вчинення насильства та реагування на них, захисту життєво важливих інтересів постраждалих осіб, запобігання виникненню повторних випадків насильства, забезпечення проведення заходів у зазначеній сфері, надання комплексної та своєчасної допомоги постраждалим особам, обліку випадків насильства.
7 травня 2019 року набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України № 667, яким затверджено Положення про функціональну підсистему медичного захисту населення.
Документ визначає основи створення, склад, завдання, рівні, механізм діяльності функціональної підсистеми медичного захисту населення та поширюється на підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління МОЗ.
Метою створення функціональної підсистеми є: захист населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, зменшення матеріальних втрат у разі їх виникнення в закладах охорони здоров’я незалежно від форм власності; організація та здійснення заходів цивільного захисту, пов’язаних із медичним захистом населення; захист персоналу суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Також документ містить ключові завдання та функції підсистеми. Безпосереднє керівництво функціональною підсистемою здійснює Міністр охорони здоров’я України.
Оприлюднено постанову Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року 2019 року № 424 «Деякі питання ведення обліку дорожньо-транспортних пригод».
Документ затверджує правила ведення обліку дорожньо-транспортних пригод. «Метою прийняття є вдосконалення системи обліку та обробки даних про ДТП для запровадження нової картки обліку на основі Європейської системи даних CADAs», – йдеться у документі.
Для обліку збирається така інформація: реєстрація дорожньо-транспортних пригод; характеристика місця дорожньо-транспортної пригоди (дорожні умови та дорожню обстановку); учасники, потерпілі, травмовані та загиблі; транспортні засоби та їх страхування.
Уповноважені органи отримують доступ до інформації в єдиній інформаційній системі МВС та через системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
Не підлягає обліку інформація про дорожньо-транспортні пригоди, що сталися: 1) під час зчеплення-розчеплення з причепами або встановлення на причепи спеціального обладнання чи механізмів, запуску двигуна за допомогою пускової рукоятки, проведення технічного обслуговування або ремонту транспортного засобу; 2) за участю тракторів, інших самохідних машин і механізмів унаслідок порушення техніки безпеки під час виконання ними основних виробничих операцій; 3) під час тренувань і офіційних змагань з автомобільного, мотоциклетного видів спорту, якщо постраждалі є учасниками таких заходів або глядачами, а також під час тренувань і офіційних змагань з велосипедного спорту за умови, що учасниками не були треті особи; 4) за участю велосипедів, крісел колісних та гужового транспорту за умови, що учасниками пригоди не були інші транспортні засоби чи особи.
З урахуванням вищевикладеного, пропоную Запорізькій обласній міжвідомчій координаційно-методичній раді з правової освіти населення рекомендувати Головному територіальному управлінню юстиції у Запорізькій області продовжити висвітлення новин у законодавстві на Інтернет-ресурсах Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області, в засобах масової інформації, на семінарських заняттях, під час проведення інших заходів правоосвітнього характеру.

Голова Запорізької обласної міжвідомчої
координаційно-методичної
ради з правової освіти населення Е.А. Гугнін

Середа, 07 Серпня 2019 14:17 | Переглядів: 74

Новини структурних підрозділів