Офіційний сайт Гуляйпільської районноі державної адміністраціі

Розділи

Календар

« Листопад 2019 »
Пн   4 11 18 25
Вт   5 12 19 26
Ср   6 13 20 27
Чт   7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Нд 3 10 17 24  

Пошук

Новини

Інформаційне супроводження діяльності Регіонального та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги задля забезпечення широкого доступу населення до безоплатної правової допомоги

Основними завданнями Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях згідно Положення про Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 03.01.2017 № 23 (у редакції наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 09.10.2018 № 31) є:
1) підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення (правопросвітництво);
2) надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної вторинної правової допомоги;
3) забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України.
Регіональний центр відповідно до покладених на нього завдань:
1) забезпечує участь захисника під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, у випадках затримання особи, застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, а також у випадках надання безоплатної вторинної правової допомоги особі за ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру, у процедурах пов’язаних з видачею особи (екстрадицією) або у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України;
2) забезпечує захист особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду;
3) укладає контракти/договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 8 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року №1214);
4) отримує від адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, інформацію про надання такої допомоги;
5) приймає і реєструє повідомлення про затримання осіб, постанови/ухвали про залучення захисника відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;
6) приймає рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги;
7) видає доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним у пунктах 3-7 частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі - Закон), у разі необхідності скасовує їх в установленому порядку;
8) приймає рішення про заміну адвоката, припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом та Кримінальним процесуальним кодексом України, у разі якщо відповідні доручення видані Регіональним центром;
9) залучає у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача) для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги суб'єктами відповідного права, визначеним у пунктах 3-7 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, у разі, коли зазначені суб'єкти не володіють державною мовою та/або є глухими, німими або глухонімими;
10) приймає подані адвокатами акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками, здійснює перевірку їх комплектності, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разі необхідності спільно з адвокатами приводить їх у відповідність до встановлених вимог, забезпечує підписання і затвердження прийнятих актів надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками;
11) забезпечує оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу в установленому порядку;
12) здійснює моніторинг та оцінювання забезпечення підпорядкованими йому місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - місцеві центри):
- проведення правопросвітницької роботи;
- надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги, доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України;
13) здійснює моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної правової допомоги та у разі отримання згоди відповідного суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу - оцінювання якості її надання;
14) організовує підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, працівників Регіонального та місцевих центрів;
15) подає клопотання до Координаційного центру про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;
16) узагальнює, аналізує та поширює практику надання безоплатної вторинної правової допомоги;
17) надає місцевим центрам консультаційно-методичну допомогу з питань, пов’язаних з наданням безоплатної первинної правової допомоги у кримінальному процесі;
18) забезпечує визначення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу;
19) подає щоквартальні та річні звіти про свою діяльність та діяльність місцевих центрів Координаційному центру;
20) збирає, узагальнює та аналізує статистичні дані про надання безоплатної вторинної правової допомоги;
21) забезпечує організацію і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань надання безоплатної правової допомоги;
22) спрямовує, координує та контролює діяльність місцевих центрів;
23) проводить перевірки діяльності місцевих центрів у порядку, затвердженому Координаційним центром;
24) розробляє, затверджує та забезпечує виконання регіональних планів надання безоплатної правової допомоги.
Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях підпорядковуються такі місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (у Запорізькій області):
1) Запорізький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
2) Мелітопольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
3) Бердянський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Основними завданнями місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги згідно Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02.07.2012 № 967/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.05.2016 № 1487/5), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3 липня 2012 р. за № 1091/21403 є:
1) підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення (правопросвітництво);
2) надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної вторинної правової допомоги;
3) забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України.
Місцеві центри відповідно до покладених на них завдань:
1) розповсюджують інформацію у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, надання безоплатної правової допомоги;
2) проводять тематичні семінари, лекції, зокрема у навчальних закладах, навчально-виховних закладах для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; для визначених категорій громадян, зокрема пенсіонерів, інвалідів, учасників АТО, медичних працівників, інших вразливих категорій громадян з метою підвищення правової свідомості щодо використання та захисту їхніх прав у повсякденному житті;
3) надають правову інформацію, консультації та роз’яснення з правових питань;
4) забезпечують роботу мобільних консультаційних пунктів та розвиток мережі дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги;
5) забезпечують відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями, за місцем їх перебування в соціальних, соціально-медичних установах та закладах або вдома, з метою надання зазначеним особам безоплатної правової допомоги;
6) забезпечують представництво інтересів осіб, яких визначено Законом України «Про безоплатну правову допомогу», як таких, хто має право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та перед іншими особами;
7) забезпечує надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України тощо.
З метою утвердження відкритості та прозорості системи надання безоплатної правової допомоги, надання об’єктивної інформації про діяльність системи надання безоплатної правової допомоги, налагодженню діалогу з засобами масової інформації, вітчизняними та міжнародними партнерами в інтересах створення рівних можливостей доступу до правосуддя наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 10 грудня 2018 року № 131 було затверджено Комунікаційну стратегію системи надання безоплатної правової допомоги.
Метою комунікаційної стратегії є формування довіри громадян до системи надання безоплатної правової допомоги, забезпечення рівного доступу до правової інформації, підвищення авторитету до системи права та правосуддя в Україні.
Основні цілі комунікаційної стратегії:
1) забезпечення прозорості діяльності системи надання безоплатної правової допомоги, підвищення її рівня авторитету як механізму реалізації прав на гарантовану державою правову допомогу та рівний доступ до правосуддя, довіри до правосуддя загалом;
2) підвищення рівня обізнаності громадян щодо суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, її видів, порядку надання, гарантій недискримінації осіб у доступі до безоплатної правової допомоги;
3) підвищення авторитету працівника системи надання безоплатної правової допомоги та адвоката, який залучається для надання безоплатної вторинної правової допомоги, у суспільстві;
4) покращення відносин зі ЗМІ, лідерами громадської думки, громадськими організаціями, органами державної влади й органами місцевого самоврядування, міжнародними партнерами в інтересах побудови правової держави;
5) підвищення рівня правової освіти населення, посилення правових можливостей і правової спроможності представників соціально вразливих груп, територіальних громад та спільнот, інформування громадян про шляхи захисту їхніх конституційних прав.
Офіційними комунікаційними ресурсами системи надання безоплатної правової допомоги, які використовуються для ведення інформаційного супроводження діяльності Регіонального та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги задля забезпечення широкого доступу населення до безоплатної правової допомоги мережі Інтернет є:
1) офіційний веб-сайт Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях;
2) офіційні сторінки Регіонального та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у соціальній мережі Facebook;
3) офіційна сторінка Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях у соціальній мережі Instagram.
4) офіційний канал Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях на Youtube.
Системи надання безоплатної правової допомоги декларує свою відкритість для засобів масової інформації, максимально сприяє їхній роботі при висвітленні своєї діяльності, тому Регіональний та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги охоче співпрацюють з регіональним, місцевими та всеукраїнськими телеканалами, друкованими виданнями, радіоканалами та самостійними інтерент-ЗМІ.
Для висвітлення діяльності Регіональний та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги використовують такі форми підготовки та оприлюднення інформації:
1) випуск і поширення бюлетенів, прес-релізів, оглядів, інформаційних збірників, дайджестів, експрес-інформації тощо;
2) проведення прес-конференцій, брифінгів, організація інтерв’ю керівників або інших відповідальних працівників системи надання безоплатної правової допомоги, адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, для працівників засобів масової інформації;
3) підготовка та проведення теле- і радіопередач;
4) забезпечення публікацій (виступів) у засобах масової інформації керівників або інших відповідальних працівників системи надання безоплатної правової допомоги;
5) інші форми поширення інформації, що не заперечують законодавству.
Так, за статистичними даними щодо діяльності системи надання безоплатної правової допомоги (dashboard статистичних даних v.2.04b), розділу «Загальний відомості клієнтів системи», про безоплатну правову допомогу та можливість її отримати, жителі Запорізької області, які звернулися до місцевих центрів та бюро правової допомоги з початку 2019 року, дізналися у 23524 (67%) випадках завдяки рекомендації іншої особи, у 3512 (10%) випадках через засоби масової інформації та Інтернет та у 8075 (23%) через інші канали (зовнішня реклама, реклама у транспорті тощо).
У Запорізькій області Регіональний та Бердянський, Запорізькій, Мелітопольський місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги співпрацюють з близько 60 засобами масової інформації.
Також інформацію про систему надання безоплатної правової допомоги, проведення спільних право просвітницьких заходів, роз’яснення законодавства та правові консультації розміщують на своїх інформаційних носіях (офіційних веб-сайтах та офіційних сторінках у соціальних мережах Facebook та Instagram) партнерські державні та недержавні організації. А саме, обласна та районні державні адміністрації, сільські та селищні ради, об’єднані територіальні громади, Головне територіальне управління юстиції у Запорізькій області, філія Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області, Запорізький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Запорізькій обласний центр зайнятості, КУ «Запорізькій обласний контактний центр», Благодійна організація «Благодійний фонд «Горєніє», Благодійна організація «Благодійний фонд «Право на захист», Благодійна організація «Карітас-Запоріжжя», асоціація прийомних сімей Запорізької області, Запорізька обласна громадська організація «Організація психологів та психоаналітиків «Взаємодія», громадські організації «Міський центр допомоги» та «Друге життя» тощо.
Починаючи з січня 2019 року (станом на 31.05.2019 року) у засобах масової інформації та на інформаційних носіях партнерських організацій було розміщено 228 матеріалів, серед яких статті, теле- радіопрограми, правові консультації, відеоролики тощо.
Так, із загальної кількості розміщених інформаційних матеріалів, на офіційних веб-сайтах та офіційних сторінках у соціальних мережах Facebook та Instagram організацій партнерів було розміщено 138 інформаційних матеріалів, самостійні Інтернет-ЗМІ розмістили 22 інформаційних матеріали, у газетах було надруковано 19 статей, на телебаченні та радіо записано 49 теле- радіопрограм.
З урахуванням викладеного, Запорізька обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення рекомендує Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях продовжити проведення заходів направлених на інформаційне супроводження діяльності Регіонального та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги задля забезпечення широкого доступу населення до безоплатної правової допомоги, шляхом розміщення інформації про систему надання безоплатної правової допомоги на власних інформаційних носіях, інформаційних носіях організацій партнерів та у засобах масової інформації, з метою підвищення рівня обізнаності громадян щодо суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, розповсюдження інформації у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення.

Голова Запорізької обласної міжвідомчої
координаційно-методичної
ради з правової освіти населення Е.А. Гугнін

Середа, 07 Серпня 2019 14:09 | Переглядів: 61

Новини структурних підрозділів